Sondag 20 Januarie

Ons Daniel-vas is van 21 - 30 Januarie


09:00 Elise Klut.
Tema: LUISTER.
Ons TOEWYDINGSWEEK is van 20-23 Januarie
Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut.
Theme: LISTEN.

Sondag 13 Januarie09:00  Elise Klut. Tema: RUS. LUISTER. LEEF.
          Familie-diens & Nagmaal. 
          Ons bid vir Gr 1, 8 & 12 kinders - trek asb jou  
                          skoolklere aan!

Na afloop van die diens - kom drink lekker tee/koffie en kom kyk na 'n uitstalling van al Melville Kruis se bedieninge, ons het jou hande en tyd en talente nodig. 

          2 Jariges tot Gr 6 skryf in vir Junior Kategese.

17:30 Senior Kategese (Gr 7-11)

17:30 Aanddiens & Nagmaal. Andre Bartlett.


18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi.

Sondag 6 Januarie

09:00 Ben Klut. Tema: Kom laat skyn jou lig!


18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.

Neem kennis:

Sondag 13 Januarie:


  • Bedieninge stal uit na die erediens. Kom kyk waar ons orals betrokke is.
  • Kinders skryf in vir junior kategese.
  • Senior kategese begin om 17:30.
  • Aanddiens om 17:30 hervat.DESEMBER EREDIENSTE


shallow focus photo of the Nativity figurine


16 Desember:
09:00 Barry van der Merwe
Tema: ...in ons benoude vlees…

23 Desember:
09:00 Barry van der Merwe
Tema: Die kersliedjie van DJ Opperman25 Desember:
08:00 Elise Klut

30 Desember:
09:00 Elise Klut


31 Desember:
23:15 Ben KlutLET WEL:
Melville Ikhaya hervat 6 Januarie 2019 en die Aanddienste op 13 Januarie 2019

Hierdie week

Vrydag 30 November:

18:00-20:00 Ons laaste YOUTH vir die jaar. Al die kinders van 6 jaar en ouer is welkom!
Kom speel saam!Sondag 2 Desember:

09:00 Ben Klut. Tema: Hoop.

11:00 Reformed Church of Africa.

17:30 Laaste aanddiens vir die jaar. Andre Bartlett.

18:30 Laaste Melville Ikhaya diens vir die jaar. 
Sandile Mnisi preek en ons gaan buite kerk hou (as die weer ons toelaat), so bring 'n kombers en 'n piekniekmandjie.


Hierdie week

Vrydag 23 November:

YOUTH van 6nm tot 8nm vir Gr 4 - 7


Sondag 25 November: 

09:00 Elise Klut. Tema: Ek sien in my gees...

ONTHOU: na afloop van die erediens gaan ons die kos-emmers uitdeel in Jan Hofmeyer. Kom wees deel van die seen!

18:00 Kerssangdiens met die Palissander Kamerkoor.
Kom kuier saam na die tyd - daar gaan lekker verversings wees.


Hierdie week

Vrydag 16 November:

18:00-20:00 YOUTH vir Gr 4 -7

Sondag 18 November:

09:00 Ben Klut. Tema: Het jy gesien?11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi

Hierdie week

Vrydag 9 November:

YOUTH vir Gr 4-7 van 6nm tot 8nm.

Sondag 11 November:

09:00 Dankie-fees, nagmaal, belydenisaflegging & bid vir Gr 6'se.
Elise Klut. Tema: Dankie vir ons HUIS.
11:00 Reformed Church of Africa.

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett.

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.
Tema: My Dream Home. PSALM 127.

Hierdie week

Vrydag 2 November:

18:00-20:00 Youth. Hierdie week is almal van 6 jaar en ouer baie welkom!

Sondag 4 November:

09:00 Japie Krige
Ons se vanoggend dankie vir ons kategese-span wat hierdie jaar baie hard gewerk het.
Junior & Senior kategese sluit af vir die jaar.

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi

Hierdie week

Vrydag 26 Oktober: Geen Youth

Saterdag 27 Oktober: Wynveiling
Sondag 28 Oktober:

09:00 Ben Klut. Tema: God se tale van liefde Hervormingsondag & Nagmaal

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens: Tarine de Ridder

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi. 
Tema: The Seven Languages

Binne-huis piekniek & nagmaal

Bring 'n kombers, kussing, piekiniekkos en iets om te drink