Hierdie week...


Woensdag 20 Maart

Shamah 18:00

Sondag 24 Maart

09:00 Sandile Mnisi. Tema: Lesse uit die woestyn – ‘n Tyd van afhanklikheid

Geen junior en senior kategese vandag nie

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Hans Visser

18:30 Melville Ikhaya. Jana Klut

Hierdie week

Woensdag 13 Maart:

18:00 Shamah diens

Saterdag 16 Maart:

09:00-11:00 Skills Workshop: Finance 101

Sondag 17 Maart:

09:00 Elise Klut. 
Tema: Woestyntyd - 'n Tyd om uitgedaag te word


Junior kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

Geen Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi
Tema: Lessons from the desert: A time to be challenged

Hierdie week

Woensdag 6 Maart:

Aswoensdag, diens om 6nm
Vrydag 8 Maart:

Youth 6nm - 8nm, laaste byeenkoms vir die kwartaal. Al die kinders 6 jaar en ouer is welkom!

Saterdag 9 Maart:

08:00 Werkersdag. Kom help ons om ons kerk se tuine en geboue op te knap.

9:30-12:00 Piekeniek en Volleyball by Emmarentia Dam vir studente & werkende jongmense, maar ouer mense en gesinne is ook baie welkom!

Sondag 10 Maart:

09:00 Elise Klut
Junior Kategese

Ons begin met 'n nuwe reeks: WOESTYNTYD!
Tema: 'n Tyd om te leer. Markus 1:12-15
11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Hans Visser

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya.
Ben Klut. Tema: A Time to Learn

Hierdie week

Woensdag 27 Februarie

SHAMAH 18:00-18:30

Donderdag 28 Februarie

Wereldbiddag 18:00-18:30Vrydag 1 Maart

Youth 18:00-20:00

Sondag 3 Maart

09:00 Sandile Mnisi. 
Tema: The experience of God in prayer. Luke 9:28-36
Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Japie Krige
Tema: God's ecosystems. Matt. 6:19-34


Hierdie week


Dinsdag 19 Februarie

18:30 Nuwe Intrekkersete

Woensdag 20 Februarie

18:00 Shamah diens

Vrydag 22 Februarie

Youth vir Gr 4- Gr 6 van 6nm tot 8nm

Vrydag tot Sondag: GEMEENTEKAMP

Sondag 24 Febraurie

09:00 Barry van der Merwe
GEEN Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett
GEEN Senior Kategese 

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi

Hierdie week....

Woensdag 13 Februarie

18:00 Shamah diens

Vrydag 15 Februarie

Youth vir Gr 4- Gr 6 van 6nm tot 8nm

Saterdag 16 Februarie

10:30-12:00 Selfverdedigingsklas. R100pp. Ons begin stiptelik om 10:30.

Sondag 17 Febraurie

09:00 Ben Klut. Ons vier saam nagmaal en bevestig kerkraadslid
Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese 

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi. Ons vier saam nagmaal & ons eet saam.
Sondag 10 Februarie

09:00 Elise Klut. Tema: Heilig, heilig, heiligJunior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut

Sondag 3 Februarie


09:00 Elise Klut. Tema: Wat ek weet.
Junior Kategese


11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Hans Visser

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi 
Tema: He knows Jeremiah

Hierdie weekWoensdag 23 Januarie:Sondag 27 Januarie

09:00 Ben Klut. Tema: Leef.
Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut. Teme: Love.
Ons vier saam nagmaal.Sondag 20 Januarie

Ons Daniel-vas is van 21 - 30 Januarie


09:00 Elise Klut.
Tema: LUISTER.
Ons TOEWYDINGSWEEK is van 20-23 Januarie
Junior Kategese

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut.
Theme: LISTEN.