Eredienste in Desember:

3 Desember:

09:00 Ben Klut. Tema: Hoop. Ons neem Kersoffer in.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett. Laaste diens vir die jaar.

10 Desember:

09:00 Erick du Toit. Tema: Vrede.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

17 Desember:

09:00 Erick du Toit. Tema: Vreugde.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

24 Desember:

09:00 Barry van der Merwe.

11:00 Engelse diens: Reformed Church

25 Desember:

08:00 Barry van der Merwe.

31 Desember:

23:15 Ben Klut. Tema: Die Oue is verby die Nuwe het gekom!

Sondag 26 November

09:00 Elise Klut. Tema: Dankie (Ef. 1:15-23)

Ons gaan die kos-emmers na afloop van die oggend erediens aflaai by Jan Hofmeyer. Dit sal baie lekker wees as jy/julle self die emmer kan aflaai. Indien dit nie moontlik is nie, laai asb jou emmer voor Sondag by die kerkkantoor af. Dankie.

11:00 Reformed Church diens

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett


19:00 Kruiskerk. Tema: Let's celebrate life! Ons laaste diens vir die jaar. Ons het al ons vennote en vriende in die omgewing genooi om die diens saam met ons by te woon. Ons gaan om 'n lang tafel kuier en saam nagmaal vier. Hoop om jou daar te sien!

Sondag 19 November

09:00 Japie Krige. Tema: Jesus dra mombakkies.

11:00 Reformed Church se diens

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Is grace enough?

Sondag 12 November

Kerssangdiens 09:00. Nooi jou familie en vriende saam na hierdie mooi geleentheid!
17:30 Aanddiens. Andre Bartlett
19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Tema: Relationship Goals

Sondag 5 November

09:00 Ben Klut
Tema: Dis hoe ons werk.
Kategese afsluiting - al die KINDERS word genooi vir 'n lekker bederf in die saal na jul laaste les.

17:30 Aandddiens: Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Elise Klut.
Tema: Why we are who we are.

Ons Kerssangdiens is volgende Sondag om 09:00

Jannie du Toit & vriende

Sien jou daar!

Hierdie week

Donderdag 26 Oktober

18:30 Tablet tot tafel

Sondag 29 Oktober

09:00 Oupa en oumadiens. Elise Klut.
Tema: Jy's genooi!
Ons vier saam nagmaal. Die kinders oefen vir die kerssangdiens

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Kruiskerk. Ben Klut.
Tema: Be my guest! Ons eet saam pannekoek!

Hierdie week...

Donderdag 19 Oktober

18:30 Tablet tot Tafel

Sondag 22 Oktober

09:00 Elise Klut.
Tema: Smaaklike ete!

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit.
Tema: Let's eat!

Hierdie week

Donderdag 12 Oktober

18:30 Tablet tot tafel

Sondag 15 Oktober

09:00 Erick du Toit.
Tema: Die meester(s) @ die huis

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Ben Klut.
Theme: The master(s) @ home

Hierdie week

Donderdag 5 Oktober

18:30 Tablet tot Tafel

Saterdag 7 Oktober

16:00-21:00 Rugby-kyk en sokkie

Sondag 8 Oktober

09:00 Elise Klut. Tema: 24/7/365

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: 24/7/365

Hierdie week...


Donderdag 28 September:

Tablet tot tafel 18:30

Sondag 1 Oktober:
 
09:00 Ben Klut.
Tema: Kos is op die tafel.
Ons doop vir Johmar Coetzee

18:00 Aanddiens: Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Elise Klut.
Tema: Come to the table