Woensdag 26 Februarie

18:00 Diens


Donderdag 27 Februarie

18:30 Bybelstudie 2020 Visie

Sondag 1 Maart

09:00 Anthonie Welman. Tema: Sien SUID-AFRIKA anders11:00 Reformed Church in Africa

GEEN KATEGESE

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi. Tema: See SOUTH AFRICA differently
Woensdag 19 Februarie:

18:00 Shamah

Donderdag 20 Februarie:

18:30 Bybelstudie 2020 Visie

Sondag 23 Februarie:

09:00 Ben Klut. Tema: Sien my GEMEENSKAP anders
Ons vier saam nagmaal

Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut. 
Tema: Look at my COMMUNITY differently. We are celebrating Holy Communion


Woensdag 12 Februarie:

18:00 Shamah


Donderdag 13 Februarie:

18:30 2020 Visie Bybelstudie 


Sondag 16 Februarie:

09:00 Elise Klut. Tema: Sien KERK anders


Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut. Theme: See CHURCH differently

Woensdag 5 Februarie:

18:00 Shamah

Donderdag 6 Februarie:

18:30 Bybelstudie 2020 Visie

Vrydag 7 Februarie:

18:00 Youth vir Gr 4-7 kids

Sondag 9 Februarie:

09:00 Erediens. Anthonie Welman. Tema: Sien NABY MENSE anders
Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Melville Ikhaya. Phophi Ramavhoya


Sondag 2 Februarie:

09:00 Erediens. Elise Klut. Tema: Sien MYSELF anders
Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut. Tema: See MYSELF                 differently

Donderdag 6 Februarie:

18:30 Bybelstudie: 2020 Visie
Woensdag 15 Januarie:


Saterdag 18 Januarie:

17:00-20:00 Braai & Bordspeletjies vir studente en werkende jongmense
Sondag 19 Januarie:

09:00 Familie-diens & nagmaal. Elise Klut

Skryf in vir Junior Kategese

Uitstalling van bedieninge

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens & Nagmaal. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya & Nagmaal. Ben Klut


Woensdag 8 Januarie:Sondag 12 Januarie:

09:00 Corneil du Plessis

Junior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Sandile Mnisi


Hierdie week

Dinsdag 31 Desember:

23:15 Middernagdiens. Elise Klut 
Tema: Tye in die Here se Hand.Sondag 5 Januarie:

09:00 Ben Klut. Tema: Vir jou het lig gekom!

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut


EREDIENSTE IN DESEMBER

1 Desember:

09:00 Ben Klut. Tema: Die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!


17:30 Aanddiens & nagmaal: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Yolande Nunes. Tema: Did I grow?
8 Desember:

09:00 Barry van der Merwe


15 Desember:

09:00 Lizette Viviers


22 Desember:

09:00 Elise Klut. Tema: Gelukkig, Geseend!25 Desember: KERSDAG

08:00 Ben Klut. Tema: Moenie bang wees nie!29 Desember:

09:00 Elise Klut. Tema: Hierdie Kind31 Desember:

23:15 Elise Klut. Tye in die Here se HandWoensdag 20 November:

18:30 Kerkraad en bedieningsleiers Afsluiting

Sondag 24 November:

09:00 Elise Klut. Tema: Sien MY!
Ons deel na afloop van die diens die kos-emmers uit in Jan Hofmeyer. Geen tee na die diens nie.

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhya. Ben Klut. Ons vier saam nagmaal