EREDIENSTE IN DESEMBER

1 Desember:

09:00 Ben Klut. Tema: Die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie!


17:30 Aanddiens & nagmaal: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Yolande Nunes. Tema: Did I grow?
8 Desember:

09:00 Barry van der Merwe


15 Desember:

09:00 Lizette Viviers


22 Desember:

09:00 Elise Klut. Tema: Gelukkig, Geseend!25 Desember: KERSDAG

08:00 Ben Klut. Tema: Moenie bang wees nie!29 Desember:

09:00 Elise Klut. Tema: Hierdie Kind31 Desember:

23:15 Elise Klut. Tye in die Here se HandWoensdag 20 November:

18:30 Kerkraad en bedieningsleiers Afsluiting

Sondag 24 November:

09:00 Elise Klut. Tema: Sien MY!
Ons deel na afloop van die diens die kos-emmers uit in Jan Hofmeyer. Geen tee na die diens nie.

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhya. Ben Klut. Ons vier saam nagmaal
Woensdag 13 November:

18:00 Shamah


Sondag 17 November:

09:00 Ben Klut. Tema: Ek sien, Ek hoor....11:00 Reformed Church in Africa

18:30 Kerssangdiens :

Woensdag 6 November:Sondag 10 November:

09:00 Elise Klut. 
Doop. Belydenisaflegging. Bid vir Gr 6'e. Nagmaal

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut
Woensdag 30 Oktober:Sondag 3 November:

09:00 Erediens. Gerrie Meyer
Se dankie vir Kategese-span

Junior Kategese Afsluiting

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Lizette Viviers

17:30 Senior Kategese Afsluiting

18:30 Melville Ikhaya. Jana Klut
Woensdag 23 Oktober:

18:00 Shamah

Sondag 27 Oktober:

09:00 Oupa en ouma-diens, nagmaal. Elise Klut. 
Tema: Hier staan ek!


Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya


Woensdag 16 Oktober: 

18:00 Shamah

Saterdag 19 Oktober:


Sondag 20 Oktober:

09:00 Erediens. Ben Klut. Tema: Suur Druiwe

Junior Kategese (oefen vir Kerssangdiens)

11:00 Reformed Church in Africa

16:30 Kerkraad onderhoude met Belydenisklas

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Ben KlutSondag 6 Oktober - Vrydag 11 Oktober:

Algemene Sinodesitting - BID ASB HIERVOOR!

Woensdag 9 Oktober: 

Geen Shamah diens nie

Vrydag 11 Oktober:

18:00-20:00 Youth (afsluiting vir die jaar)

Sondag 13 Oktober:

09:00 Ben Klut. Tema: 


Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut


Woensdag 2 Oktober:


Vrydag 4 Oktober - Sondag 6 Oktober:

Senior Kategese Kamp

Sondag 6 Oktober:

09:00 Anthonie Welman

Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aanddiens. Lizette Viviers

Geen Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Japie Krige