Woensdag 21 Augustus:

18:00 Shamah

Sondag 25 Augustus:

09:00 Ben Klut. 
Tema: 10 000 Redes. Ons vier saam nagmaal.

Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Aandiens. Andre Bartlett

17:30 Senior Kategese

18:30 Melville Ikhaya. Rakgadi Khobo. 
Tema: Christian Discipleship in a chaotic society


Daar is geen Shamah-diens hierdie week nie


Sondag 18 Augustus:


09:00 Elise Klut. 

Tema: Goeie druiwe, suur druiwe. Jesaja 5:1-7

Junior Kategese

11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut 

Woensdag 7 Augustus:
18:00 Shamah


Sondag 11 Augustus:
09:00 Ben Klut. Tema: Hoe begin mens oor?

Geen Junior Kategese11:00 Reformed Church in Africa
Geen Senior Kategese
17:30 Aanddiens: Lizette Viviers18:30 Melville Ikhaya. Elise Klut 

Woensdag 31 Julie:

18:00 Shamah

Sondag 4 Augustus:


09:00 Elise Klut. Tema: Gee en gee


Junior Kategese


11:00 Reformed Church in Africa

17:30 Senior Kategese

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut