SONDAG 22 JANUARIE09:00 Familie-gerigte diens & nagmaal o.l.v. Elise Klut
17:30 Geselsdiens
19:00 Kruiskerk vir studente en werkende jongmense
          Is jy reg om te 'produce'? Matt 13:1-23

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.