SONDAG 26 FEBRUARIE

09:00 Ben Klut preek oor die tema: Jy is geroep. Ons vier saam Nagmaal.

17:30 Geselsdiens en Nagmaal o.l.v. Andre Parsons.

19:00 KruisKerk erediens vir studente en werkende jongmense o.l.v. Ben Klut.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.