SONDAG 4 MAART09:00 Elise Klut preek oor die tema: Moenie vergeet nie. Die Lindenkoor tree by hierdie geleentheid op.
17:30 Geselsdiens o.l.v. Hans Visser
19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut: Lewe jy in oorwinning, of val jy vir jou versoekings?
Jak 1:12 Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het aan die wat Hom liefhet.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.