15 JULIE

09:00 Ben Klut preek oor die tema: In mensetaal oor God gepraat.

17:30 Geselsdiens saam met Rudi Swanepoel.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.