8 Julie

09:00 Elise Klut preek oor die tema: Net mense.

17:30 Geselsdiens in die sysaal saam met Rudi Swanepoel. Kom kuier en gesels saam rondom 'n koppie sop!

19:00 Ben Klut preek oor die tema: As pelgrim, hoe kyk ek na die wereld rondom my?

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.