SONDAG 23 SEPTEMBER

09:00 Ben Klut preek oor die tema: Gesonde Verhoudings? (Jakobus 3)

17:30 Geselsdiens saam met Hanno Langenhoven

19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut. Reeks: 40 Dae in die Woord

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.