SONDAG 13 JANUARIE 2013

09:00 Elise Klut preek oor die tema: Kyk en sien Hom raak!

17:30 Geselsdiens o.l.v. Hanno Langenhoven

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut. Alle studente en werkende jongmense is welkom!

Bid asb vir Ben en Elise en die studente wat tans op die afskopkamp is. Die kamp duur tot 10 Januarie.

Sondag 13 Januarie hervat die junior kategese (09:15) en senior kategese (17:30). Kom skryf in vir die jaar!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.