9 FEBRUARIE

09:00 Ben Klut preek oor die tema: Groei nader aan my wereld

17:30 Geselsdiens saam met Rudi Swanepoel

19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.