25 MEI

09:00 Elise Klut. Tema: God wat gans anders is.

17:30 Geselsdiens saam met Rudi Swanepoel.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut. Kom eet lekker sop saam met ons!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.