29 JUNIE

09:00 Ben Klut. Tema: Geloof se kante. Tweetalige diens as deel van Middestad-uitreik.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit.

19:00 Kruiskerk: Uitreik na sopkombuis van MES.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.