28 SEPTEMBER

09:00 Elise Klut preek. Oupa - en oumadiens. Ons doop 'n baba en ons vier saam nagmaal

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.