26 OKTOBER

09:00 Elise Klut. Tema: Stap voor, Here.
Ons doop ook 'n baba

17:30 Geselsdiens saam met Andre Parsons

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut: Wat kos jou verhouding jou? Matt 13:44-48

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.