18 Januarie

09:00 Elise Klut. Gesinsdiens & nagmaal.

Inskrywings vir junior kategese na afloop van die diens.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit.

19:00 Kruiskerk begin weer! Ben Klut preek. Welkom aan al die studente!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.