15 FEBRUARIE

09:00 Elise Klut. Tema: Lig in die donker. Ons vier saam nagmaal.


10:30 GEMEENTEVERGADERING. Ons stem oor die wysiging van artikel 1 van die Kerkorde. Jou lidmaatskapbewys moet by die kerkkantoor wees om te kan stem. Jy is ook welkom om gedurende die week tussen 09:00-13:00 by die kerkkantoor te stem.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit. Ons gesels nog oor die boek Openbaring.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut. Tema: Die moets en moenies van "Christian dating".


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.