Ons week...

Donderdag 26 Februarie:

Toerustingsgeleentheid: Lewe op die Kruis-pad om 18:30 by die kerk. 'n Lekker Bybelstudiereeks oor die boek Markus.

Sondag 1 Maart:

09:00 Andre Parsons preek. Tema: Gee om soos Jesus. Mark. 2:1-12

17:30 Geselsdiens. Willie du Toit gesels verder oor Openbaring.


19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut. Tema: Gee om soos Jesus. Mark. 2:1-12.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.