Eredienste

29 Maart

09:00 Elise Klut. Tema: Hy het Homself nie gered nie.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit. Ons is besig met die boek van Openbaring.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut. Hy het Homself nie gered nie.


Vrydag 3 April

Goeie Vrydag diens om 08:00


5 April

06:00 Sonsopkomsdiens op Melville koppie saam met Melville Junction

09:00 Ben Klut. Tema: Hoop met voete. Ons vier saam nagmaal

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett

GEEN KRUISKERK NIE

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.