Hierdie week....

Donderdag 5 Maart

18:00 Wereldbiddag vir Vroue

18:30 Bybelstudie oor Markus: Lewe op die Kruis-pad

Saterdag 7 Maart

07:00 Wereldbiddag vir Mans

Sondag 8 Maart

09:00 Andre Bartlett. Tema: Moenie jouself te ernstig opneem nie. Mark 8.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit. Tema: Openbaring - wat 'n troosboek!

19:00 Kruiskerk Ferreira Marais. Tema: Moenie jouself te ernstig opneem nie. Mark 8.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.