Hierdie week....

Donderdag 12 Maart

18:30 Bybelstudie oor Markus: Lewe op die Kruis-pad

Sondag 15 Maart

09:00 Ben Klut. Tema: Agter Jesus aan. Mark 10. Ons vier saam nagmaal.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit. Tema: Openbaring - wat 'n troosboek!

19:00 Kruiskerk Japie Krige. Tema: Agter Jesus aan. Mark 10. Ons eet lekker sop na afloop van die diens.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.