Hierdie week

Elke dag van die week is ons besig met ons Pinkster-uitreike. Vir meer inligting kontak Elise of die kerkkantoor 011 726 3616.

Sondag 24 Mei:

09:00 Gesinsdiens & nagmaal. Ons vier Pinksterfees. Elise preek. Tema: Hart en mond en hande.

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut.
Tema: Kingdom Rules 101.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.