14 JUNIE

09:00 Elise Klut. Tema: Groot in die Here se oë.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Proponent Erick du Toit preek. Tema: Koninkryksperspektief uit 'n ander wêreld.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.