Hierdie week...

Donderdag 10 September:

Bybelstudie by die kerk 18:45-20:00. Ons leer meer oor Jesus se geheime tot geluk. Almal is welkom!

Vydag 11 September - Sondag 13 September:

Huweliksverrykingskursus. Bid dat dit 'n wonderlike geleentheid sal wees vir almal wat gaan.

Sondag 13 September:

09:00 Gesinsdiens saam met Oom Karoolus & Lente


17:30 Geselsdiens saam met Theunis de Ridder19:00 Kruiskerk o.l.v. Ferreira Marais. Vanaand se diens is in die vorm van 'n geselsdiens. Ons praat saam oor die tema: Ek wil geestelik groei, maar ek weet nie hoe nie. Dink solank gedurende die week hieroor.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.