Hierdie week...

Donderdag 8 Oktober:

Bybelstudie by die kerk 18:45-20:00

Sondag 11 Oktober:

09:00 Ben Klut. Tema: Die prys van God se wil

17:30 Geselsdiens saam met Willie du Toit

19:00 Ben Klut. Tema: Die prys van God se wil

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.