Sondag 1 November

09:00 Elise Klut. Oupa & Ouma-diens.Tema: Wat gryp jy as die huis brand?

Nooi jou Oupa en Ouma om saam met jou kerk toe te kom.

17:30 Geselsdiens saam met Theunis de Ridder.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut. Tema: Die dNa van Christen-wees.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.