Sondag 8 November

09:00 Elise Klut. Tema: In Diens.

Die kategese sluit af vir die jaar. Ons nooi almal hartlik uit om na afloop van die diens saam met ons by Delta Park piekniek te hou.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Die dnA van Christen-wees.

SONDAG 15 NOVEMBER KERSSANGDIENS OM 18:30

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.