Sondag 22 November

09:00 Ben Klut. Tema: Is hierdie U Koninkryk?

Ons deel na afloop van die diens die emmers uit by Jan Hofmeyer.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Elise Klut. Tema: The Chair.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.