Sondag 29 November

09:00 Elise Klut. Tema: Hoop. Kersoffer & nagmaal.

17:30 Geselsdiens saam met Ferreira Marais.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Eet die Brood. Ons vier saam nagmaal.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.