7 Februarie

09:00 Elise Klut. Tema: Status: Dissipel - vir altyd anders!

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Afskopdiens. Die diens is in Engels en 'n klomp ander kerke kuier by ons. Erick du Toit preek. Tema: Status: Dissipel - vir altyd anders!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.