Hierdie week

WOENSDAG 10 Febraurie:

Aswoensdag, diens om 18:00.


SONDAG 14 Februarie:

09:00 Ben Klut.
Tema: Status: Dissipel - In 'n oorlog gewikkel.

17:30 Geselsdiens saam met Lydia Miller.

19:00 Kruiskerk. Elise Klut.
Tema: Status: Dissipel - In 'n oorlog gewikkel.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.