20 Maart

09:00 Palmsondag. Ben Klut. Tema: Status: Dissipel - maak gereed!

17:30 Geselsdiens en nagmaal saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Elise Klut. Tema: Status: Dissipel - maak gereed!


ONTHOU:
GROOT LYDENSWEEK: 21-24 MAART.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.