Hierdie week


Maandag: Groot Lydensweek oordenking 18:30

Dinsdag: Groot Lydensweek oordenking 18:30

Woensdag: Groot Lydensweek oordenking 18:30

Donderdag: Groot Lydensweek oordenking 18:30, nagmaal en saam eet

Vrydag: Goeie Vrydag diens om 08:00 o.l.v. Erick du Toit

Sondag: Paasfees.

Opstandingsdiens op Melville koppie 06:00.

Erediens om 09:00 – Elise preek. Tema: Status: Dissipel: Onmoontlike moontlik. Ons vier ook saam nagmaal.

Geselsdiens 17:30 o.l.v. Elise Klut.

Geen Kruiskerk.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.