Sondag 3 April

09:00 Elise Klut. Tema: Status: Dissipel - Gestuur.

17:30 Geselsdiens saam met Elise Klut.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Die Here het waarlik opgestaan! Wat nou? Ons vier saam nagmaal.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.