Sondag 24 April


09:00 Elise Klut. Tema: Status: Dissipel; Missie: Verheerlik Jesus.

17:30 Geselsdiens.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Ek is nie 'n rassis nie, maar...

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.