Julie Eredienste


10 Julie

09:00 Erick du Toit. Tema: Dankbaar ongeag.

17:30 Geselsdiens saam met Lydia Miller.

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Meditatiewe diens met lof en aanbidding.

 

17 Julie

09:00 Andre Bartlett.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut.

 
24 Julie

09:00 Elise Klut. Tema: Dissipels het ‘n Pa.

18:00 MES se dansproduksie: Little Girl Lost. Die hele gesin is welkom. Daar is geen ander dienste die aand nie.

 
 31 Julie

09:00 Preek: Mark Hanson. Nagmaal: Ben Klut.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Elise Klut. Tema: Wie s’n is myne?

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.