Sondag 2 Oktober

09:00 Elise Klut. Tema: Elke more! Kom luister na hoe die Here in en deur mense se lewens werk.

17:30 Geselsdiens saam met Karla van Biljon.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Ben Klut.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.