Sondag 27 November

09:00 Ben Klut. Tema: Doop. Hoop. Loop.

Na afloop van die diens gaan ons die emmers uitdeel by Jan Hofmeyer, dus sal ons nie vandag saam tee drink nie.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Ons sluit die jaar af met 'n aand van lof en aanbidding & getuienisse van die Here se goedheid.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.