Sondag 15 Januarie

09:00 Elise Klut. Gesinsdiens en nagmaal.
Kom skryf asb jou kind in vir kategese na afloop van die diens.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett. Ons vier saam nagmaal.

19:00 Kruiskerk o.l.v. Erick du Toit. Tema: "What on earth...?"

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.