Hierdie week

Woensdag 1 Maart:

Aswoensdag, diens om 18:00

Donderdag 2 Maart:

The Grave Robber, 19:00-20:00 in die saal.

Vrydag 3 Maart:

Wereldbiddag vir Vroue 09:00

Sondag 5 Maart:

09:00 Elise Klut. Tema: Een vir almal, almal as gevolg van Een!

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Tema: One for all and all for One!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.