9 April

09:00 Palmsondag. Ben Klut. Tema: Jesus is die Here! Fil. 2:5-11

17:30 Geselsdiens saam met Tarien de Ridder

19:00 Kruiskerk. Elise Klut. Tema: Jesus is Lord! Phil. 2:5-11

Dagboek solank die datums:

10-14 April: GROOT LYDENSWEEK
Maandag - Woensdag, kort diens elke aand 18:30
Donderdag - Jews for Jesus & maaltyd 18:30
Vrydag - Goeie Vrydag, diens om 08:00
Sondag - Opstandingsdiens 06:00 op Melville Koppies, 09:00 erediens & nagmaal

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.