Hierdie week
Maandag, Dinsdag & Woensdag: 18:30-19:00. Kort oordenking oor die dae voor Jesus se kruisiging.

Donderdag: 18:30. Ons vriende van Jews for Jesus kuier by ons. Bring jou aandete en vriende en kom geniet 'n baie spesiale aand saam met ons.

Goeie Vrydag diens: 08:00.

Sondag:

06:00 Opstandingsdiens op Melville Koppies. (Toegang: h/v 5de Str & 7de Ln, Melville). Trek warm aan en bring koffie & beskuit.

09:00 Elise Klut. Tema: Hy leef. Leef jy? Kol. 3:1-4. Ons vier saam nagmaal.

17:30 Geseldiens saam met Andre Bartlett.

Geen Kruiskerk nie.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.