Sondag 21 Mei

09:00 Elise Klut. Wat se jy? 1 Pet. 3:13-22.

Spesiale kerkraadsvergadering na afloop van die erediens.

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Erick du Toit. Theme: We are not alone. John 14.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.