Sondag 4 Junie

09:00 Pinksterfees. Gesinsdiens. Nagmaal.
Ete na kerk.
Elise Klut. Tema: Die grootste geskenk!

17:30 Geselsdiens saam met Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Simunye, we are one! Ons vier saam nagmaal.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.