Hierdie week...

Donderdag 7 September:

18:00-21:30 Manna & Mercy - Alan Storey

Vrydag 8 September:

18:00-21:30 Manna & Mercy - Alan Storey

Saterdag 9 September:

09:00-16:00 Manna & Mercy - Alan Storey

Sondag 10 September:
 
09:00 Gesinsdiens: Oom Karoolus & Lente. Tema: Ek leef nie meer nie, Christus leef in my!


17:30 Aanddiens. Andre Bartlett.

19:00 Kruiskerk. Ben Klut. Tema: Who is walking in your shadow? Phil. 3:12-21

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.