Hierdie week

Donderdag 26 Oktober

18:30 Tablet tot tafel

Sondag 29 Oktober

09:00 Oupa en oumadiens. Elise Klut.
Tema: Jy's genooi!
Ons vier saam nagmaal. Die kinders oefen vir die kerssangdiens

17:30 Aanddiens: Andre Bartlett

18:30 Kruiskerk. Ben Klut.
Tema: Be my guest! Ons eet saam pannekoek!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.