Sondag 5 November

09:00 Ben Klut
Tema: Dis hoe ons werk.
Kategese afsluiting - al die KINDERS word genooi vir 'n lekker bederf in die saal na jul laaste les.

17:30 Aandddiens: Andre Bartlett

19:00 Kruiskerk. Elise Klut.
Tema: Why we are who we are.

Ons Kerssangdiens is volgende Sondag om 09:00

Jannie du Toit & vriende

Sien jou daar!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.