Eredienste

Woensdag 14 Februarie

18:00 Aswoensdag diensSondag 18 Februarie

09:00 Elise Klut. Tema: Ragab. Ons vier saam nagmaal.
 
11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

16:00 Alpha kursus

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya (Engels). Ben Klut.
Tema: Ragab.


Sondag 25 Februarie

09:00 Japie Krige. Tema: Rut

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

16:00 Alpha kursus

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. (Engels) Erick du Toit.
Tema: Rut. Ons vier saam nagmaal

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.