Hierdie week

Donderdag 1 Maart:

Wereldbiddag vir mans en vroue, 18:00-18:30

Kursus oor die 5 Vroue in Jesus se geslagsregister, 18:30

Sondag 4 Maart:

09:00 Ben Klut. Tema: Batseba

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

16:00-17:30 Alpha-kursus

Melville Ikhaya. Elise Klut. Tema: Batseba

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.