Hierdie week

Donderdag 8 Maart:

Kursus oor die 5 Vroue in Jesus se geslagsregister, 18:30

Sondag 11 Maart:

09:00 Elise Klut. Tema: Maria

11:00 Reformed Church of Africa (Engels)

17:30 Aanddiens. Hennie van Rooyen

16:00-17:30 Alpha-kursus

Melville Ikhaya. Erick du Toit. Tema: Maria

ONTHOU VAN ONS PAASSANGDIENS VOLGENDE
 SONDAG 18 MAART OM 18:00.
DIT GAAN BAIE SPESIAAL WEES!

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.