Sondag 24 Junie

09:00 Elise Klut. Tema: In die oog van die storm.

11:00 Reformed Church of Africa

17:30 Aanddiens. Andre Bartlett

18:30 Melville Ikhaya. Ben Klut.
Tema: Who is He really?
Ons kuier vanaand in die sysaal en ons vier saam nagmaal.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.