Hierdie week

Vrydag: 

Geen Youth, ons hervat 12 Oktober.

Sondag:

09:00 Ben Klut.

11:00 Reformed Church of Africa.

17:30 Aanddiens. Hans Visser.

GEEN Alpha kursus en GEEN Melville Ikhaya diens vanaand nie.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.